Vil du kjenne deg trygg som forelder?

 

Å være en trygg forelder er ikke så veldig forskjellig fra å være trygg i seg selv. Bare at som forelder skal en jo også ta vare på barn, og det fører unektelig med seg ande tanker og situasjoner enn om en bare skal ta vare på seg selv.  Det som kanskje er felles for svært mange, er at ofte så leter vi etter denne tryggheten på feil sted - utenfor oss selv. Å bli trygge foreldre, eller mennesker, medfører at vi oppdager at tryggheten har rot i oss selv. Det er ikke noe mystisk eller spirituelt som skal til, eller noe som krever at du må forandre deg selv. Det fordrer ikke timer med øvelser, journalføring og meditasjon, eller at du foretar mentale reiser tilbake til barndommen og fortidens sår. Det handler helt enkelt om å oppdage at du allerede sitter på svar, trygghet, klarhet og ro - og at det eneste som hindrer deg fra å se det er alle tankene du lytter til og gir din oppmerksomhet til. Tankestøyen tar oss bort fra den kilden til visdom vi alle er født med, og får oss til å lete på feil sted etter de svarene vi søker. Den får oss til å lete utenfor oss selv.

Ta det fra en som har gått veien. Jeg trodde at jeg måtte gjøre en jobb for å kvitte meg med gamle arr og sår. At jeg måtte analysere små og store hendelser og opplevelser fra fortiden for å prøve å forstå egne reaksjoner i nåtid, og at jeg måtte kvitte meg med lag av følelser og opplevelser og i hvert fall ta følelsene mine på fullt alvor. Da jeg ble mamma, gikk jeg inn for oppgaven med hud og hår og strakte meg gjennom flere etasjer for å gjøre de riktige tingene, og for å passe på og plassere mine egne følelsesmessige reaksjoner og triggere. Når jeg ser tilbake vet jeg at jeg gjorde mye riktig i forhold til de verdiene som er viktig for meg i min mammarolle, men det var en heldagsjobb å passe på meg selv og alle tankene og følelsene mine.

Grunnfølelsen er trygghet

I dag kan jeg møte mammatilværelsen, mitt barn og meg selv med en mye større grad av letthet og lek. Jeg har ikke lenger behov for å vite alle svarene på forhånd, og det er ikke så viktig lenger om humøret er på plass. Når jeg blir feid inn i en følelsesstorm, og det blir jeg stadig vekk, så vet jeg med en grunnfølelse av trygghet og ro, at det ikke er noe jeg verken kan eller trenger å gjøre noe med, annet enn å vente til stormen har lagt seg og jeg igjen kan se klart. Å være mamma har blitt mye enklere og , og i stedet for å bekymre meg for mitt barn kan jeg på en mye større måte se hennes ressurser og kapasitet til å stå i livet og tåle at hele registeret av følelser passerer gjennom henne. Hun trenger bare at jeg guider henne gjennom, og hjelper henne til å se den nære koblingen mellom egne tanker og de følelsene de vekker til live i oss. Når kaoset legger seg begynner vi bare på nytt igjen, og lar ikke et øyeblikk av opprørt atferd definere hvem eller hva vi er. Med denne forståelsen vet jeg at opprørte følelser ikke kaller på min handling eller reaksjon, men på min oppmerksomhet mot hvilke tanker de er jeg lytter til og som forårsaker opprørtheten. Når disse tankene legger seg, og det gjør de når jeg slutter å gi dem min oppmerksomhet, løftes følelsen og jeg kan navigere ut fra klarhet og ro. 

Medfødt visdom

Når vi som foreldre kan se denne sammenhengen mellom tanker og følelser, og se at på samme måte som det gjelder for oss selv, så gjelder det også for vårt barn, får vi en nærmest endeløs frihet til å navigere. Vi kan senke skuldrene i tillit til at alt er som det skal være, at ingen følelser forteller at noe er feil, bare tanker som er kommet på avveie, og at både vi og barnet vårt har det vi trenger. Vi lærer oss å se at opphetede øyeblikk av kaos har ingenting med barnets utvikling og evner eller med relasjonen vår til barnet å gjøre. Vi kan slippe vår egen agenda og være mer til stede i øyeblikket, og intuitivt la oss lede av vår medfødte visdom til å støtte og omfavne barnet vårt med kjærlighet, og lære dem å navigere. Det er dette jeg kaller å frigi sin foreldrekraft. Eller kanskje rettere, frigi seg til sin foreldrekraft!

Ble du nysgjerrig og har lyst til å høre mer om dette? Ta kontakt med meg så finner vi en mulighet for en uforpliktende samtale. 

Signaturegen.jpg
Navn *
Navn