Fra hvilken følelse lever du?

Fra hvilken følelse lever du?

Sinnstilstanden vi er i farger vår virkelighetsoppfatning og påvirker dømmekraften vår. En vesentlig, men ofte usynlig, faktor spiller inn, som styrer vår menneskelige opplevelse og drar oss i den ene eller den andre retningen. For å forstå dette mentale spillet må vi se i retning av hvor opplevelsen kommer fra, og på den nære koblingen mellom tanke og følelse.

Read More

Er vi på leting etter en oppskrift på barn?

Er vi på leting etter en oppskrift på barn?

Vi lever i en tidsalder der det normale har blitt unormalt, og der vi i letingen etter måle- og kontrollmekanismer, diagnoser og sykdomstegn går oss blind for at nettopp mangfold og variasjon er et av naturens største sunnhetstegn. Det finnes ingen oppskrift på barn, på deres utvikling eller humør. Vi må slutte å problematisere følelser og forskjeller i reaksjonsmønstre mellom barn!

Read More