Er vi på leting etter en oppskrift på barn?

Er vi på leting etter en oppskrift på barn?

Vi lever i en tidsalder der det normale har blitt unormalt, og der vi i letingen etter måle- og kontrollmekanismer, diagnoser og sykdomstegn går oss blind for at nettopp mangfold og variasjon er et av naturens største sunnhetstegn. Det finnes ingen oppskrift på barn, på deres utvikling eller humør. Vi må slutte å problematisere følelser og forskjeller i reaksjonsmønstre mellom barn!

Read More