Fra hvilken følelse lever du?

Fra hvilken følelse lever du?

Sinnstilstanden vi er i farger vår virkelighetsoppfatning og påvirker dømmekraften vår. En vesentlig, men ofte usynlig, faktor spiller inn, som styrer vår menneskelige opplevelse og drar oss i den ene eller den andre retningen. For å forstå dette mentale spillet må vi se i retning av hvor opplevelsen kommer fra, og på den nære koblingen mellom tanke og følelse.

Read More