Følelser må vokse til de brister

Følelser slutter ikke, går ikke vekk. Et barn som gråter slutter ikke å gråte fordi du sier at han skal det. Han begynner bare å gråte inni seg. Vender gråten mot seg og kryper innover – til dypet innenfor. Skrikende sinne og raseri kan fylle et rom – bli til buldrende uro som har røtter på innsiden. Din innside? Men det stilner ikke når du slår eller sender barn på rommet, innfører time-out. Det vender seg bare innover i stedet. I barnet. Blir til aggresjon! Selvkritikk. Nederlag og skam. Følelser lystrer ikke ordre!

Barn kan læres opp til å lystre ordre. Kan trues til stillhet. Kan også lokkes. Om det er det du vil? Det kan bli som du vil, i øyeblikket. Tilsynelatende. Utenpå. Men det har sin pris. En pris som setter seg på innsiden og blir til gift. Etser seg fast i sinnet, legger lokk på sjelen og sprer infeksjon i de åpne, myke, sårbare rommene som finnes der.

Følelser vokser. Krever rom. Vil at du gir dem rom! Rom til å vokse. Rom til å ekspandere. Rom til å fylle hele seg inntil de brister i forløsning. Når følelser får vokse til de brister skjer det noe vakkert. De løser seg opp, flyter utover sjelen og blir til varm elsk som lindrer og gir kjærligheten rom. Inni oss skyter det knopper og blir til vår. Aksepten er som et trylleformular – den ekspanderer utover og frigir oss på innsiden.

Følelser skal ikke fikses. Trenger ikke å fikses. Følelser vil bare aksepteres. Slik vi mennesker trenger å aksepteres og akseptere oss selv. Barn er små, hele mennesker. Det du trenger, trenger også ditt barn. Et barn trenger ikke at du fikser henne – hun trenger bare at du aksepterer henne og gir følelsene hennes rom til å ekspandere utover slik at kjærligheten får plass.

Si ikke til barnet ditt: Ikke gråt! La gråten komme ut. Renne ut av henne med den kraften hun gir den. Du skal ikke fikse. Du skal bare akseptere. Holde. Elske. Være nær. Let etter følelsene bak gråten og hjelp barnet å sette ord på dem. Favn barnet med empati. La følelsene vokse til de brister og ta imot nærheten det bringer.

Hold så også din egen gråt med elskende ømhet!

Signatur,egen