Hvor vil du med ditt foreldreskap?

Verona

Har du staket deg ut en kurs for ditt foreldreskap og vet hvor du vil, eller lar du deg lede litt tilfeldig inn på stier som dukker fristende opp underveis? Velger du strategier som hjelper akkurat nå eller styrer du etter en indre overbevisning om hva som gir best resultater på sikt? Har du satt deg opp liste over indre verdier som leder deg dit du egentlig vil?

Når hverdagen henter oss inn og vi står i en situasjon der vi må finne en løsning kan det ofte være fristende å velge enkleste vei. Som småbarnsmor vet jeg hvor forlokkende det kan være å ty til kjappe løsninger som virker der og da, enten fordi jeg ikke orker eller har energi til å stå imot eller rett og slett fordi hjernen min klikker i emosjonelt stress og jeg reagerer i spontan lavfunksjons-modus (det kommer en egen post om dette etter hvert).

Sett verdier for din foreldrerolle
Å være bevisst på hvilke verdier du ønsker å styre etter for relasjonen mellom deg og ditt barn er gull verdt og en venn i nøden. For la oss innse og akseptere det. Som foreldre blir vi trigget og vi får knappene våre trykket på så det holder. Noen ganger klarer vi å bevare kontrollen og responderer utfra bevisste valg. Andre ganger sprekker vi, gir etter for impulsreaksjoner og sier og gjør ting som ikke er i harmoni med det vi egentlig vil. Å ha et bevisst forhold til hvilke verdier vi vil bygge vår foreldrerolle på er uvurderlig for å hjelpe i slike situasjoner og sette oss på riktig spor.

Hva vil du for ditt barn? Hvem ønsker du at ditt barn skal vokse opp til å bli? Hva slags voksenperson ønsker du å oppdra? Jeg gir noen eksempler:

• Jeg ønsker at mitt barn skal være omsorgsfull og ha respekt og medfølelse for andre • Jeg vil at mitt barn skal være trygg og ha en sunn og sterk selvfølelse • Jeg vil at mitt barn skal kjenne seg betingelsesløst elsket • Jeg vil at mitt barn skal vokse opp til å ha respekt for egne grenser og være trygg nok til å si nei • Jeg vil at mitt barn skal være ærlig og sannferdig og ha en sterk integritet

Når du har satt opp dine verdier kan du spørre deg selv om hva som skal til, hvordan du må gå frem for å installere disse verdiene i ditt barn. Hvordan skal du kommunisere? Hvordan skal du møte ditt barns følelser og behov? Når du har et bevisst forhold til disse tingene er det lettere å gjøre et valg som er forankret i deg selv. Og – det er lettere å hente seg inn når du blir bevisst at du ikke handler i samsvar med egne verdier.

Straff og belønning er kortsiktig og virker mot sin hensikt
Du tenker kanskje at straff og belønning er nødvendig for å lære barnet om konsekvenser og stimulere til positiv adferd. Jeg skal senere skrive en post som omhandler dette, der jeg vil vise hvorfor straff og belønning ikke hører hjemme i en foreldre-barnrelasjon. Nå vil jeg bare enkelt invitere til refleksjon over hvilke av dine strategier du tror har en kortsiktig effekt men som på lang sikt kanskje motarbeider dine verdier. Hva kan du gjøre for å snu disse til å jobbe sammen med verdiene dine?

Er du villig til å dele i kommentarfeltet en verdi du har for relasjonen mellom deg og ditt barn?

Signatur,egen