Er du på godfot med egne behov?

Du vet de øyeblikkene når du kjenner deg emosjonelt trigget? Et vell av følelser strømmer gjennom kroppen. Kanskje stopper du opp og kjenner etter, eller kanskje du stenger av og unngår kontakt med hva du egentlig føler. Vet du hva du trenger? Tar du deg tid til å kjenne etter, lytte til kroppen og forsøke å sette ord på hva du føler? Kan du sette navn på behovet bak følelsen? Holder du deg selv og dine egne behov med ømhet, kjærlighet og empati?

Post it 1

Bak enhver handling sitter det et behov som forsøkes dekt
Kanskje må du smake på setningen over og reflektere litt over hva den egentlig sier. Kanskje er du enig, kanskje ikke. Men tenk litt over det. Hva om det er slik, at bak enhver handling sitter det et behov? Et menneskelig behov. Kanskje er dette behovet samhørighet, anerkjennelse eller kontakt. Kanskje er behovet bekreftelse, forståelse eller aksept for å være den en er? Eller kanskje er det et behov for autonomi og frihet til å gjøre egne valg? Hvordan ville det påvirke din samhandling med og innstilling til andre mennesker dersom du begynte å lete etter behovene som driver frem handlingene du observerer, kanskje spesielt de som trigger deg og vekker negative følelser hos deg? Hvordan ville det påvirke deg i relasjonen til dine barn? Din partner? Hvilke behov ligger bak de negative følelsene som oppstår hos deg selv i disse situasjonene?

Kjenn egne behov
Jeg vil invitere deg til å eksperimentere litt rundt dette. Neste gang du er i ferd med å foreta deg noe eller si noe i en emosjonelt trigget tilstand, for eksempel når ditt barn trykker på knappene dine og tålmodigheten er i ferd med å slå sprekker. Kjenn etter. Hva føler du? Om du ikke klarer å sette ord på følelsen, så kjenn etter i kroppen. Sitter det en spenning i skuldrene? En følelse av bevegelig energi i mageregionen? En dump følelse i mellomgulvet? Klump i halsen? Hvilke udekte behov tror du disse følelsene eller sanseopplevelsene forsøker å formidle? Kan du sette et navn på behovet? Anerkjenn behovet og legg merke til hva som skjer når du tillater det å være dyrebart og vakkert, et uttrykk for at du er menneskelig og levende.

Liste over basisbehov – et hjelpemiddel
Selv synes jeg dette er vanskelig. Jeg famler, klarer ofte ikke helt å definere hva det er jeg behøver og trenger. Lytter til følelsene, har trenet meg til å bli mer var hva det er jeg føler. Mange av oss har vokst opp og lært å ikke ta spesielt hensyn til egne behov. Det gjør ikke at behovene forsvinner – de blir bare mer utydelige for oss. Vanskeligere å få tak i - vi må grave dypere. Slik er det for meg. Da kan det være god hjelp i å ha en liste over de mest elementære basisbehovene våre. Basisbehovene er universelle – vi deler dem med alle mennesker! Nærhet, kjærlighet, aksept, tilhørighet – you name it! Ei liste med basisbehov gjør det lettere å definere for oss selv hva som egentlig er det underliggende behovet. Et fint verktøy inntil vi har fått trenet denne muskelen slik at vi etter hvert klarer å gjenkjenne behovene på et mer intuitivt plan.

Så, tilbake til et av spørsmålene mine i starten: Hvordan tror DU det ville påvirke relasjonen mellom deg og dine barn om du leter etter behovene de forsøker å uttrykke når de trykker på knappene dine? Er du villig til å dele noen tanker i kommentarfeltet under?

Signatur,egen