Å skape en god relasjon til våre barn handler oftest om å lytte innover. Om å se forbi atferd og opprørte følelser - både egne og barnets - og gjenkjenne behovet som skjuler seg bak. Om å gå barnet og deg selv i møte med lekenhet og undring, og la deg guide av visdommen du bærer inni deg. Om å legge velmenende råd, intellektuell kunnskap og gårdagens sannheter og opplevelser til side, og blottlegge deg for hva øyeblikket akkurat nå har å by på av ny innsikt. Om, igjen og igjen, å gi avkall på den agendaen du holder, og se at både barnet, du selv og hvert eneste øyeblikk er nytt og ferskt - og holder i seg potensialet for nærhet, sunnhet, kjærlighet, forståelse og vekst.

Jeg brenner for dette. At vi som foreldre skal finne veien forbi følelsene, inn til vår egen visdom. Gjenoppdage den, og sammen skape et større rom for barn til å vokse og utvikle seg til det fulle potensialet de bærer i seg fra den dagen de blir født. Barn er robuste, sunne, friske og hele! Født til å tenke, føle og oppleve - til å være i livet. Vår oppgave er å elske dem og være trygghet - mens de utforsker og oppdager verden og seg selv. For å klare det må vi gjenopprette kontakten med vår egen trygghet. Den vi bærer inni oss.  


Oppelsking

DSC_7602.jpg

Ved å se barns atferd som uttrykk for hva som foregår inni dem og ikke for hvem de er, tar vi relasjonen og barnet på alvor. Vi som foreldre tar det fulle og hele ansvar for relasjonen, og for å initiere reparasjon der den har kommet til skade. Vi samler barnet inn til vår nærhet og forståelse. Vi begynner på nytt, sammen med barnet, og engasjerer barnets medfødte visdom i å finne gode løsninger og gå videre. 

Frigi din Foreldrekraft

o-FREEDOM-facebook.jpg

Vi bærer alle på en historie av opplevelser og erfaringer, og dette påvirker oss i vår rolle som foreldre. Men når vi som foreldre ser den nære koblingen mellom de tankene vi lytter til i øyeblikket og de følelsene de vekker i oss, kan vi senke skuldrene og møte barnet og oss selv med uanstrengt letthet og tillit. Når vi slutter å lytte til eget tankekaos stiller vi oss fri til å la oss lede utfra klarhet og ro.

mammaKurs

DSC_6889b.jpg

Når vi oppdager at det er ingenting vi må fikse i møtet med våre barns atferds- og følelsesmessige uttrykk, kan vi stå fryktløs og rolig midt i hverdagens kaos og i det ukjente som ligger foran oss. Jeg byr på meg selv gjennom inspirasjon og invitasjon til åpen refleksjon ,der jeg gjennom egen erfaring viser deg hvordan du allerede sitter på alt du trenger for å være en trygg mamma..