Er du klar til å frigi din foreldrekraft?

Opplever du som meg at foreldrerollen setter deg i kontakt med dype nerver i deg selv og blir en veiviser til hva som egentlig stenger for din indre kraft? Er du villig til å hente ut denne kraften og ta den i bruk for å skape deg den relasjonen til barnet ditt som du drømmer om? Kanskje oppdage at du samtidig baner vei for deg selv til viktige endringer også i andre relasjoner og områder av livet ditt? Kjenner du motstanden som vil holde deg tilbake? Er du klar for å gå den i møte – ta det første skrittet? 

Har du også kjent sårbarheten som veller opp i deg i møtet med ditt barn, og kjent deg fanget av reaksjonsmønstre som spinner tilbake til egen barndom og oppvekst? Er du villig til å bryte fri fra disse mønstrene og frigi kraften i deg som lar deg være nær og tilstede med barnet ditt og deg selv, og som åpner deg opp til helhjertet å fremelske og favne magien i den nære, sårbare relasjonen – der du gjenoppelsker deg selv mens du oppelsker ditt barn? DU kan gjøre dette! 

Som foreldre får vi stadig knappene våre trykket på og vi seiler av sted inn i et hav av følelser og sanseopplevelser som kan oppleves voldsomme, uregjerlige og forvirrende. I det følelsesmessige kaoset som oppstår tyr vi til kjente metoder og reagerer ofte i affekt. I underbevisstheten flakker barndommens emosjonelle filmer over lerretet og vi kommer ubevisst i kontakt med egne emosjonelle sår og skuffelser. I løpet av et tiendedels sekund flyr tanker gjennom hodet som nører opp under og gir liv til følelsene som oppstår. Våre egne, udekkede behov kommer opp til overflaten og vi glemmer verdiene vi har satt for relasjonen til våre barn. Ofte, svært ofte, ender vi opp med å gjøre akkurat det som vi har lovet oss selv ikke å gjøre mot våre barn. Og ofte, svært ofte, er det ikke langt mellom disse handlingene og reaksjonsmåtene og det vi selv opplevde som barndommens fornedrelser.

I disse øyeblikkene ligger viktige ledetråder inn til oss selv og til hva vår egen indre jobb består i. I tankene som utfolder seg, bildene som ubevisst dukker opp på netthinna og sanseopplevelsene som utløses i kroppen, ligger veien til vår indre kraft. Det er her vi trenger å gi vår oppmerksomhet og skille barnets atferd fra eget ubearbeidet følelsesmessig gods. Vi bærer alle på sår fra egen barndom og oppvekst, og det er ingen som barna våre som evner å sette oss i kontakt med disse sårene. De er derfor våre beste læremestere og veivisere, og er samtidig de som trenger aller mest at vi er villige og modige nok til å ta fatt på vår egen indre healing. Kjenner du at det er slik, også for din del? Opplever du at egne tanke- og reaksjonsmønstre kommer i veien og at det noen ganger er vanskelig å få tak på hva som egentlig utspiller seg under overflaten og stormen av følelser?

Å frigi foreldrekraften i oss handler nettopp om å gå inn i og ta et oppgjør med disse mønstrene. Det handler om å erkjenne, eie og fortelle vår historie. Det handler om å bryte ned negative tankemønstre og sannheter, og sette egne erfaringer og opplevelser gjennom oppveksten i sammenheng. Bryte barndomsopplevelsenes makt over oss og sette oss fri! Fri til å møte oss selv og barnet med tilstedeværelse, nærhet, medfølelse og empati. Fri til å holde et sterkt og ufravikelig rom for barnets og egne følelser, og omfavne vår ufullkommenhet som det som gjør oss til elskelige, unike individer. Gi kjærligheten til oss selv og til barnet rom! Elske oss selv og barnet opp fra innsiden og gjenerobre kraften i det ærlige, ekte og sårbare – frigi kraften til å velge, kraften til å elske – og sette en sterk intensjon for den relasjonen vi bygger til barnet, oss selv og andre.

Dette er et arbeid som går dypt, og der vi jobber på dypt nivå med egne begrensende trossystemer ("sannheter", eller limiting beliefs på engelsk) etablert under egen barndom og oppvekst. Der vi gjennom å rette oppmerksomheten innover og bli var de bevisste og ubevisste beskjedene vi sender oss selv, kan foreta konkrete endringer i hvordan vi forholder oss til og tenker og føler om oss selv. Der vi gjenoppdager vårt elskelige selv og forløser barndommens innestengte emosjoner, ved å øve oss til økt emosjonell bevissthet. Og der vi som en del av prosessen snur om på inn-lærte reaksjonsmåter og tar i bruk relasjonsfremmende verktøy og tilnærmelser som vil kunne gi ringvirkninger langt utover foreldrerollen.

Hva møter vi i andre enden?

Når vi frigir vår foreldrekraft gir vi slipp på barndommens innøvde begrensninger. Vi fristiller oss selv til å gi rom for alle barnets følelser, slik at han kan vokse opp og kjenne seg betingelsesløst elsket og akseptert. Når vi evner å stå i vår foreldrekraft vil barnet oppleve stor emosjonell trygghet og vi kan bistå med sunn emosjonell veiledning som ruster henne til utvikling av emosjonell intelligens. Når vi lærer å gjøre oss til venns med egne emosjoner, sette dem i sammenheng med egne tanker og behov, og integrerer erfaringer med at følelser kommer og går som en del av livet, blir vi robuste individer med stor evne til å ta ansvar for egne følelser og relasjoner. Vi utvikler en indrestyrt motivasjon til å strekke oss etter vår beste versjon av oss selv og vi får en naturlig evne til empati og omsorg for oss selv og andre. Hva kan være større enn å gi barna våre gaven til å ta ansvar for egne liv og handlinger og til å se at de alltid har et valg og kraften til å velge?

How big is your brave?

Er du klar til å kaste loss? Våger du å sette ut fra land? Vil du kjenne vinden fylle seilene og være styrmann på egen ferd? Tør du hente frem motet som vil bringe deg inderlig nærhet til barnet ditt og deg selv, og åpne døren til en emosjonell rikdom du kanskje ikke visste fantes? Jeg er her for å lose deg gjennom, lytte, engasjere, utfordre og støtte deg på ferden. Fyll inn kontaktskjemaet under for å avtale en innledende samtale der vi sammen gjør et dypdykk for å oppdage hva som holder deg tilbake fra å oppdage kilden til din fullt uttrykte foreldrekraft!

Signaturegen.jpg
Navn *
Navn